Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Fizjoterapia oddechowa – na czym polega i dlaczego jest ważna szczególnie teraz?

Fizjoterapia oddechowa ćwiczenia - baner.

Fizjoterapia oddechowa wpływa na zwiększenie komfortu pacjenta podczas oddychania po przebyciu wielu chorób związanych z układem oddechowym. Jest to szeroka dziedzina medycyny, której podstawą są ćwiczenia oddechowe wykonywane podczas różnych stadiów choroby. W czasie Covid – 19 tego typu terapie stały się szansą wielu pacjentów na szybszy powrót do zdrowia. Dowiedz się, dlaczego jeszcze warto korzystać z pomocy doświadczonych fizjoterapeutów oddechowych.

Fizjoterapia oddechowa – na czym polega?

Fizjoterapia układu oddechowego polega na wykonywaniu odpowiednio dobranych ćwiczeń oddechowych oraz treningu mięśni układu oddechowego, które mają na celu poprawę fizycznego oraz psychicznego stanu pacjenta na każdym etapie choroby. Najczęściej ćwiczenia oddechowe są zalecane osobom, które przeszły różnego rodzaju choroby płuc i mają na celu poprawę ich jakości życia.

Jednak tego typu rehabilitacja jest praktykowana nie tylko wśród pacjentów pneumonologicznych. Ćwiczenia oddechowe są również wykonywane wśród chorych, którzy cierpią z powodu:

 • chorób mięśniowo- nerwowych
 • dysfunkcji kaszlu
 • uszkodzenia rdzenia kręgowego
 • pacjenci wentylowani na oddziałach intensywnej terapii
 • noworodki z zaburzeniami oddychania

Rehabilitacji oddechowej poddają się również pacjenci, którzy przeszli Covid-19 i mają problemy z prawidłowym oddychaniem.

Ćwiczenia układu oddechowego podczas rehabilitacji

Ćwiczenia oddechowe bazują na mechanizmie podwójnego sterowania oddechem. Oddech jest odruchem automatycznym, zachodzącym bez naszej pełnej świadomości. Jednak w ograniczonym stopniu możemy oddziaływać na pracę mięśni oddechowych i nauczyć się lepiej kontrolować sposób wdychania i wydychania powietrza, aby np. wpłynąć na zwiększenie pojemności płuc.

Fizjoterapia oddechowa - płuca.

Ćwiczenia układu oddechowego polegają na cyklicznym wykonywaniu oddechów według określonego wzoru oddechowego, który ustala fizjoterapeuta po konsultacji z pacjentem. Sposób wykonywania wdechu i wydechu i będzie zależeć od ustalenia jego długości, częstotliwości i miarowości. Podczas ćwiczeń ustalany będzie również rodzaj oddechu (przez nos lub usta), zaangażowanie pomocniczych mięśni związanych z układem oddechowym oraz symetryczność ruchów klatki piersiowej.

Dla kogo ćwiczenia oddechowe?

W fizjoterapii oddechowej może uczestniczyć każda osoba bez względu na wiek i stan zdrowia. Szczególnie poleca się ją osobom, u których wykryto choroby układu oddechowego powodujące zmniejszenie objętości płuc, np. odma opłucna, zrosty w opłucnej lub niedodma płuc oraz rozstrzenie oskrzeli. Ćwiczenia oddechowe zaleca się również w profilaktyce oczyszczania drzewa oskrzelowego oraz w obturacyjnej chorobie płuc. Ponadto, z ćwiczeń oddychania u fizjoterapeuty mogą skorzystać:

 • osoby, u których zdiagnozowano zmniejszenie wytrzymałości mięśni związanych z układem oddechowym, spowodowane chorobami nerwowo – mięśniowymi
 • pacjenci w stanie pourazowym, który spowodował zmniejszenie ruchomości klatki piersiowej
 • osoby, które odczuwają dolegliwości po przejściu Covid -19
 • osoby po zabiegach operacyjnych
 • pacjenci nieruchomi lub o małej aktywności ruchowej
 • osoby z nasilonym lękiem
 • osoby z otyłością

Czym jest przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)?

POChP to schorzenie, które polega na stopniowym zmniejszaniu się przepływu tlenu przez drogi oddechowe. Chorobę tę najczęściej rozpoznaje się u osób, które mają objawy rozedmy płuc lub przewlekłego zapalenia oskrzeli.

Zmniejszenie przepływu tlenu wpływa na wydolność organizmu podczas aktywności fizycznej oraz codziennych czynności, oraz może powodować duszności. Duży wpływ na powstawanie tej choroby ma palenie papierosów. Niestety choroba ta rozwija się z wiekiem i nie jest do końca odwracalna. Jednym ze sposobów jej leczenia jest właśnie rehabilitacja układu oddechowego.

Cele fizjoterapii oddechowej

Rehabilitacja oddechowa ma na celu poprawę świadomości dotyczącej procesu oddychania, co w konsekwencji ma prowadzić do polepszenia wydolności oddechowej. Tego typu praktyki są szczególnie ważne u osób, które cierpią na różnego rodzaju schorzenia. Przede wszystkim należy pamiętać, że rehabilitację oddechową stosuje się w celu:

 • wypracowania poprawnego wzorca oddechowego
 • zwiększenia objętości płuc
 • usuwania wydzieliny z układu oddechowego
 • przyspieszenia leczenia i rehabilitacji po przebytych chorobach układu oddechowego
 • zmniejszenie pracy oddechowej
 • lepsza kontrola organizmu przez chorego

Kobieta ćwicząca oddech.

Fizjoterapia oddechowa, ćwiczenia oddechowe, fizjoterapia klasyczna – różnice

Fizjoterapię układu oddechowego możemy rozumieć, jako dziedzinę, która ma na celu kompleksowe działania mające poprawić stan zdrowia pacjenta. Praktyki oddechowe są jednym z elementów fizjoterapii oddechowej i służą do wyrobienia u chorego skutecznych wzorców oddechowych. Fizjoterapia natomiast to szeroki dział medycyny, który wykorzystuje naturalne środki leczenia oparte na energii fizycznej (ruchu lub bodźcach energetycznych).

Wszystkie wymienione elementy mają na celu w naturalny sposób poprawić stan zdrowia oraz komfort życia pacjentów.

odbierz darmowy ebook

  Subscribe to the updates!